STADION PIŁKARSKI WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ

BIBLIOTEKA Z DOMEM OPIEKI DZIENNEJ

SZKOŁA W BARANOWIE

WĘZEŁ PRZESIADKOWY

HALA SPORTOWA

POMNIK W SMOLEŃSKU