AKADEMIK W KOPENHADZE

Budynek akademika zlokalizowany jest w Kopenhadze. Został zaprojektowany w innowacyjnej technologii prefabrykatów: moduły mieszkaniowe w konstrukcji lekkiej, wykończone zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Moduły w pełni wykończone na etapie produkcji, przed ich transportem na miejscu.
Na pierwszym piętrze znajduje się supermarket zaprojektowany w technologii prefabrykacji. Nad supermarketem znajduje się czteropiętrowa część mieszkalna wykonana z modułów stalowych, które są dostępne przez galerię i klatki schodowe wykonane z prefabrykowanych elementów betonowych.

DATA

2014

ADRES

Kopenhaga, Dania

TYP PROJEKTU

projekt koncepcyjny
projekt budowlano-wykonawczy

POWIERZCHNIA

4.310 m²

STATUS

zrealizowano

WSPÓŁPRACA

IIIxSkak Poland Sp. z o.o.

WSPÓŁPRACA

WIIIxSkak Poland Sp. z o.o.