Węzeł przesiadkowy w Goleniowie.

Wielofunkcyjny dworzec kolejowy i autobusowy połączony z biblioteką, który przeznaczony jest dla osób podróżujących do pracy i szkół. Pierwszy etap to rewitalizacja i zadaszenie peronów, parking dla rowerów, ścieżki rowerowe, plac miejski z drewnianymi tarasami, poczekalnia na świeżym powietrzu oraz miejsca parkingowe przy stacji.
Drugi etap: Dom kultury w Goleniowie.
Trzeci etap: sala sportowa dla 450 widzów z magazynem i przestrzenią produkcyjną.
Czwarty etap to wystawy środowiskowe w odrestaurowanym starym pociągu znajdującym się przy opuszczonym bocznicy kolejowej.
(kategoria projektu: budynek użyteczności publicznej)

DATA

2015

ADRES

Goleniów

TYP PROJEKTU

projekt konkursowy

POWIERZCHNIA

1.595 m²

STATUS

projekt konkursowy

WSPÓŁPRACA

IIIxSkak Poland Sp. z o.o.

WSPÓŁPRACA

IIIxSkak Poland Sp. zo.o.