Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę dla osiedla mieszkaniowego przy ul. Polickiej w Szczecinie o powierzchni użytkowej 6.100 m².