Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę dla I etapu budowy osiedla domów w zabudowie jednorodzinnej w Marszewie pod Goleniowem o powierzchni ok. 1.920m².