Otrzymaliśmy pozwolenie na budowę dla zabudowy apartamentowej przy ul. Bułgarskiej w Szczecinie  powierzchni użytkowej 960 m².